Politica privind calitatea

Politica privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea ocupațională

SC MOLENT SEBEȘ SRL a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății în muncă în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și OHSAS 18001:2008 și descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează în:

  • satisfacerea cerințelor clienților și celorlalte părți interesate;
  • asigurarea infrastructurii și a unui mediu de lucru adecvat pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor proceselor și a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
  • conformarea cu legislația în vigoare și cu reglementările de mediu și pentru sănătate și securitatea în muncă, aplicabile activităților de producție;
  • îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și a condițiilor de muncă;
  • prevenirea poluării și a accidentelor de muncă;
  • îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității, mediului și sănătății și securității în muncă.

OBIECTIVE GENERALE :

CALITATE
1. Certificarea unui sistem de management al mediului și ssm, integrat cu cel al calității.
2. Dezvoltarea infrastructurii.
3. Angajare personal specializat monitorizare calitate lucrări sudură.

MEDIU
4. Menținerea gestionării selective a deșeurilor.
5. Prevenirea poluărilor accidentale.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ
6. Asigurarea conformării depline cu cerințele legale de sănătate și securitate în muncă în vigoare.
7. Asigurarea unor condiții de muncă cu un înalt grad de securitate și sănătate în muncă și consultarea angajaților pentru probleme de ssm ale acestora.

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de către conducerea SC MOLENT SEBEȘ SRL și sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora.

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de Îmbunătățire, Programul de management de mediu și Programul de management pentru sănătate și securitate în muncă. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea SC MOLENT SEBEȘ SRL urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul și sănătatea și securitatea muncii. Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM. Conducerea SC MOLENT SEBEȘ SRL se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât și a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul SC MOLENT SEBEȘ SRL.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea, mediul și securitatea și sanatatea în muncă este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public.